СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТИ

/28 АПРИЛ – 1 МАЙ 1903 г./

Гемиджиите: Орце Попйорданов, Владимир Пингов, Константин Кирков, Димитър Мечев, Илия Тръчков, Павел Шатев, Марко Бошнаков, Милан Арсов, Цвятко Наумов, Георги Богданов.

Взривяват Банк Отоман (след като прокопават тунел до основите й), френският параход Гвадалкивир, газовите и водопроводните тръби на Солун. В продължение на три дни взривяват бомби из целия град всявайки ужас във властта и населението. В сражения с войската и жандармерията са убити Орце Попйорданов, Константин Кирков, Димитър Мечев, Илия Тръчков, Владимир Пингов и Цвятко Наумов. Павел Шатев, Марко Бошнаков, Милан Арсов и Георги Богданов първоначално са осъдени на смърт, но впоследствие присъдата им е заменена със заточение във Фезан - Африка. Целта на атентаторите – нанасяйки удар върху европейските капитали в Турция да я  дестабилизират и да привлекат вниманието на Великите сили върху Македонския въпрос.

Гемиджиите – млади македонски революционери, анархисти по убеждения, успяват да извършат най-голямата терористична акция на своето време. Въпреки столетното мълчание на казионните историци, техните взривове отекват и до днес!

АС

http://resistance.hit.bg