Хляб и Свобода

"Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци са мои братя."
Хр. Смирненски
 Брой 2-ри  октомври - декември    2000          Глобализацията
ЗАВЪРШЕН
За нас

Нов брой

Архив

Връзки

Пишете

Има нещо гнило в...

Глобализацията - гледни точки

Да кажем истините на властта - да кажем истините на себе си

Samba!

Какво расте върху гроба на социализма?

Историята на анархистическия черен кръст

Франсиско Ферер - образование, безвластие, безсмъртие

Анархистичната символика


Всеки нов брой е незавършен. Към него постоянно се добавят нови статии. За удобство горе вдясно със сиви букви можете да видите датата на последната промяна. Освен това пред всяка статия е написана датата на добавянето й към текущия брой, като датите на последно добавените статии са с удебелен шрифт. Когато броят е завършен той преминава в архива и започва издаването на нов брой.

Хляб и Свобода е опит за един нов поглед върху нещата, поглед отвъд изградените стереотипи.
Хляб и Свобода е списание за хора, които не са доволни от обясненията на експерти, политици и всички други, които мислят че имат право да ни казват как трябва да мислим и да живеем.
Хляб и Свобода се бори против унинието обхванало обществото и се старае да покаже чрез подходящи примери как хората от различни епохи са се борили успешно срещу елитите, които винаги са ги подтискали.
Хляб и Свобода смята че е крайно време хората в България да се доверят на собствения си инстинкт, който им казва че нито държавният социализъм нито пазарният капитализъм могат да решат проблемите ни.
Хляб и Свобода ви предлага заедно да изработим по-точен анализ и по-ефективни начини за борба и с общи усилия да намерим път за освобождение от игото на властниците.

Материали изпращайте на адрес:

svoboda@bulgaria.com


http://www.savanne.ch/svoboda